Thứ Ba, 05/07/2022

814157ĐB
2TỶ
157814KK
400TR
346929NHẤT
30TR
720865
398775NHÌ
10TR
492134
722643
928502942584BA
4TR
454864836949
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N