Thứ Bảy, 02/10/2021

720129ĐB
2TỶ
626077NHẤT
30TR
195559
772648NHÌ
10TR
499451
818727
948969492584BA
4TR
705002264399
Trùng 02 bộ ba số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay400TR
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N