Thứ Năm, 02/06/2022

666728ĐB
2TỶ
728666KK
400TR
813696NHẤT
30TR
629493
550281NHÌ
10TR
827166
854452
224468495047BA
4TR
531981967518
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt100N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N