Thứ Tư, 31/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
178975NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
099375NHÌ
350N
NHÌ
40TR
680677
454820BA
210N
BA
10TR
659912
751326
907209953348KK
100N

5TR
656162641935
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N