Thứ Hai, 31/05/2021

KẾT QUẢ3D3D+
678743ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
664443NHẤT
350N
NHẤT
40TR
734903
454700NHÌ
210N
NHÌ
10TR
610746
790278
485513531732BA
100N
BA
5TR
793087909304
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N