Thứ Sáu, 31/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
901951ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
841324NHẤT
350N
NHẤT
40TR
204769
855410NHÌ
210N
NHÌ
10TR
093219
667116
236256060578BA
100N
BA
5TR
389976457792
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N