Thứ Sáu, 31/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
901951NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
841324NHÌ
350N
NHÌ
40TR
204769
855410BA
210N
BA
10TR
093219
667116
236256060578KK
100N

5TR
389976457792
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N