Thứ Hai, 30/11/2020

KẾT QUẢ3D3D+
472733NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
100242NHÌ
350N
NHÌ
40TR
907163
205720BA
210N
BA
10TR
102179
347227
675382215150KK
100N

5TR
521672470655
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N