Thứ Hai, 30/11/2020

KẾT QUẢ3D3D+
472733ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
100242NHẤT
350N
NHẤT
40TR
907163
205720NHÌ
210N
NHÌ
10TR
102179
347227
675382215150BA
100N
BA
5TR
521672470655
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N