Thứ Tư, 30/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
272302ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
206613NHẤT
350N
NHẤT
40TR
038558
947508NHÌ
210N
NHÌ
10TR
524517
248864
916778961126BA
100N
BA
5TR
810830871407
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N