Thứ Tư, 30/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
272302NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
206613NHÌ
350N
NHÌ
40TR
038558
947508BA
210N
BA
10TR
524517
248864
916778961126KK
100N

5TR
810830871407
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N