Thứ Sáu, 30/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
089402NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
528824NHÌ
350N
NHÌ
40TR
521741
394861BA
210N
BA
10TR
484277
516850
961064060819KK
100N

5TR
145196079639
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N