Thứ Sáu, 30/04/2021

KẾT QUẢ3D3D+
380919NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
263039NHÌ
350N
NHÌ
40TR
556562
810287BA
210N
BA
10TR
123368
771450
622721830987KK
100N

5TR
237536350546
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N