Thứ Tư, 30/03/2022

KẾT QUẢ3D3D+
455224ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
062605NHẤT
350N
NHẤT
40TR
860763
150012NHÌ
210N
NHÌ
10TR
872159
927246
967154266751BA
100N
BA
5TR
304475328235
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N