Thứ Hai, 30/03/2020

KẾT QUẢ3D3D+
146350NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
869527NHÌ
350N
NHÌ
40TR
161756
390275BA
210N
BA
10TR
574346
724707
021456935207KK
100N

5TR
185591933103
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N