Thứ Hai, 30/03/2020

KẾT QUẢ3D3D+
146350ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
869527NHẤT
350N
NHẤT
40TR
161756
390275NHÌ
210N
NHÌ
10TR
574346
724707
021456935207BA
100N
BA
5TR
185591933103
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N