Thứ Sáu, 29/10/2021

KẾT QUẢ3D3D+
072800ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
085529NHẤT
350N
NHẤT
40TR
067575
782847NHÌ
210N
NHÌ
10TR
672846
835080
298347003090BA
100N
BA
5TR
451663696507
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N