Thứ Tư, 29/09/2021

KẾT QUẢ3D3D+
082701ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
781817NHẤT
350N
NHẤT
40TR
503711
325810NHÌ
210N
NHÌ
10TR
564536
446470
890977450602BA
100N
BA
5TR
443860476817
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N