Thứ Hai, 29/06/2020

KẾT QUẢ3D3D+
524190NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
418239NHÌ
350N
NHÌ
40TR
670332
332499BA
210N
BA
10TR
907852
637934
744809416450KK
100N

5TR
630117682519
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N