Thứ Tư, 29/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
936784NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
575463NHÌ
350N
NHÌ
40TR
403532
948068BA
210N
BA
10TR
866411
132720
350439402723KK
100N

5TR
603264352913
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N