Thứ Sáu, 29/04/2022

KẾT QUẢ3D3D+
617377ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
041995NHẤT
350N
NHẤT
40TR
258614
322031NHÌ
210N
NHÌ
10TR
480802
417768
256057351370BA
100N
BA
5TR
972242479108
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N