Thứ Hai, 28/09/2020

KẾT QUẢ3D3D+
370537NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
486950NHÌ
350N
NHÌ
40TR
645259
650305BA
210N
BA
10TR
458795
784325
592396870507KK
100N

5TR
155727068790
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N