Thứ Sáu, 28/08/2020

KẾT QUẢ3D3D+
023498NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
794101NHÌ
350N
NHÌ
40TR
615183
212520BA
210N
BA
10TR
248870
075940
422509437860KK
100N

5TR
821149567425
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N