Thứ Tư, 28/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
091771NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
253267NHÌ
350N
NHÌ
40TR
129389
081838BA
210N
BA
10TR
138892
270612
971399033164KK
100N

5TR
989880546632
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N