Thứ Sáu, 28/05/2021

KẾT QUẢ3D3D+
101040NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
720248NHÌ
350N
NHÌ
40TR
242461
530336BA
210N
BA
10TR
082060
037696
731226182087KK
100N

5TR
060952030290
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N