Thứ Sáu, 28/05/2021

KẾT QUẢ3D3D+
101040ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
720248NHẤT
350N
NHẤT
40TR
242461
530336NHÌ
210N
NHÌ
10TR
082060
037696
731226182087BA
100N
BA
5TR
060952030290
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N