Thứ Hai, 28/02/2022

KẾT QUẢ3D3D+
291707ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
625567NHẤT
350N
NHẤT
40TR
790410
288046NHÌ
210N
NHÌ
10TR
047939
297672
382675291174BA
100N
BA
5TR
589667760011
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N