Thứ Sáu, 28/02/2020

KẾT QUẢ3D3D+
512626ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
761866NHẤT
350N
NHẤT
40TR
357855
564855NHÌ
210N
NHÌ
10TR
571957
163741
610199014625BA
100N
BA
5TR
670572288497
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N