Thứ Tư, 27/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
395596NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
942920NHÌ
350N
NHÌ
40TR
833657
687396BA
210N
BA
10TR
651014
415469
033117489369KK
100N

5TR
711970647124
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N