Thứ Sáu, 27/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
188626NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
538562NHÌ
350N
NHÌ
40TR
708020
722362BA
210N
BA
10TR
697071
040433
124922953758KK
100N

5TR
841474771832
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N