Thứ Hai, 27/07/2020

KẾT QUẢ3D3D+
299933ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
657868NHẤT
350N
NHẤT
40TR
833595
794783NHÌ
210N
NHÌ
10TR
292283
994169
333905913821BA
100N
BA
5TR
317789663216
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N