Thứ Hai, 27/07/2020

KẾT QUẢ3D3D+
299933NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
657868NHÌ
350N
NHÌ
40TR
833595
794783BA
210N
BA
10TR
292283
994169
333905913821KK
100N

5TR
317789663216
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N