Thứ Hai, 27/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
525052NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
922441NHÌ
350N
NHÌ
40TR
358211
433103BA
210N
BA
10TR
586643
759006
023691214380KK
100N

5TR
835806196708
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N