Thứ Hai, 26/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
063759NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
791133NHÌ
350N
NHÌ
40TR
709226
303101BA
210N
BA
10TR
312864
092736
189565137530KK
100N

5TR
141799350703
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N