Thứ Sáu, 26/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
943504NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
924036NHÌ
350N
NHÌ
40TR
168173
531614BA
210N
BA
10TR
509438
494589
713824569315KK
100N

5TR
611652809421
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N