Thứ Tư, 26/05/2021

KẾT QUẢ3D3D+
055304NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
244542NHÌ
350N
NHÌ
40TR
251668
326712BA
210N
BA
10TR
617041
079079
158147145422KK
100N

5TR
377349793840
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N