Thứ Tư, 25/11/2020

KẾT QUẢ3D3D+
697438NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
768033NHÌ
350N
NHÌ
40TR
890452
903520BA
210N
BA
10TR
822462
659309
221156057967KK
100N

5TR
223964136349
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N