Thứ Tư, 25/11/2020

KẾT QUẢ3D3D+
697438ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
768033NHẤT
350N
NHẤT
40TR
890452
903520NHÌ
210N
NHÌ
10TR
822462
659309
221156057967BA
100N
BA
5TR
223964136349
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N