Thứ Hai, 25/11/2019

KẾT QUẢ3D3D+
766107NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
706430NHÌ
350N
NHÌ
40TR
440229
963141BA
210N
BA
10TR
373593
150287
121419123547KK
100N

5TR
165031235555
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N