Thứ Sáu, 25/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
595805NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
896739NHÌ
350N
NHÌ
40TR
122309
543463BA
210N
BA
10TR
524607
127906
806575282932KK
100N

5TR
134562504450
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N