Thứ Hai, 24/08/2020

KẾT QUẢ3D3D+
387534NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
986598NHÌ
350N
NHÌ
40TR
382909
944127BA
210N
BA
10TR
080362
045734
069003414383KK
100N

5TR
489694117301
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N