Thứ Tư, 24/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
052619NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
379520NHÌ
350N
NHÌ
40TR
255956
084567BA
210N
BA
10TR
104041
427298
091498449877KK
100N

5TR
141441518043
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N