Thứ Sáu, 24/04/2020

KẾT QUẢ3D3D+
222256NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
755331NHÌ
350N
NHÌ
40TR
822727
284474BA
210N
BA
10TR
278563
129895
121999867949KK
100N

5TR
867963716617
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N