Thứ Sáu, 24/04/2020

KẾT QUẢ3D3D+
222256ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
755331NHẤT
350N
NHẤT
40TR
822727
284474NHÌ
210N
NHÌ
10TR
278563
129895
121999867949BA
100N
BA
5TR
867963716617
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N