Thứ Tư, 24/04/2019

KẾT QUẢ3D3D+
817156NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
007038NHÌ
350N
NHÌ
40TR
125667
355787BA
210N
BA
10TR
838558
762488
722401873296KK
100N

5TR
292054243882
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N