Thứ Hai, 24/02/2020

KẾT QUẢ3D3D+
081350ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
560458NHẤT
350N
NHẤT
40TR
068250
573460NHÌ
210N
NHÌ
10TR
652170
636912
646072769071BA
100N
BA
5TR
757376412198
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N