Thứ Hai, 24/01/2022

KẾT QUẢ3D3D+
892357ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
225233NHẤT
350N
NHẤT
40TR
382996
557576NHÌ
210N
NHÌ
10TR
048063
545834
444289197852BA
100N
BA
5TR
368977753614
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N