Thứ Tư, 22/12/2021

KẾT QUẢ3D3D+
094621ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
687617NHẤT
350N
NHẤT
40TR
532923
953168NHÌ
210N
NHÌ
10TR
522990
974223
459197601851BA
100N
BA
5TR
599433880016
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N