Thứ Tư, 22/07/2020

KẾT QUẢ3D3D+
270052NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
266941NHÌ
350N
NHÌ
40TR
477963
560386BA
210N
BA
10TR
974213
346775
222705268908KK
100N

5TR
286612210223
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N