Thứ Tư, 22/07/2020

KẾT QUẢ3D3D+
270052ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
266941NHẤT
350N
NHẤT
40TR
477963
560386NHÌ
210N
NHÌ
10TR
974213
346775
222705268908BA
100N
BA
5TR
286612210223
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N