Thứ Hai, 22/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
648986NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
796015NHÌ
350N
NHÌ
40TR
520866
203577BA
210N
BA
10TR
790388
625789
344005340889KK
100N

5TR
034157253986
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N