Thứ Tư, 22/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
548068ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
528924NHẤT
350N
NHẤT
40TR
103384
344700NHÌ
210N
NHÌ
10TR
035988
375441
429439003742BA
100N
BA
5TR
751022414872
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N