Thứ Tư, 22/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
548068NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
528924NHÌ
350N
NHÌ
40TR
103384
344700BA
210N
BA
10TR
035988
375441
429439003742KK
100N

5TR
751022414872
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N