Thứ Tư, 22/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
305384NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
320920NHÌ
350N
NHÌ
40TR
903394
025056BA
210N
BA
10TR
519117
861462
161282158518KK
100N

5TR
527368676979
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N