Thứ Hai, 21/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
420581NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
908079NHÌ
350N
NHÌ
40TR
036321
607180BA
210N
BA
10TR
087256
208621
904033785890KK
100N

5TR
145990088807
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N