Thứ Sáu, 21/08/2020

KẾT QUẢ3D3D+
815349NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
144698NHÌ
350N
NHÌ
40TR
540587
446827BA
210N
BA
10TR
565298
287627
342639365102KK
100N

5TR
384348372037
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N