Thứ Sáu, 21/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
154647NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
979134NHÌ
350N
NHÌ
40TR
940348
816617BA
210N
BA
10TR
831815
880533
079050583984KK
100N

5TR
634959400782
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N