Thứ Tư, 21/04/2021

KẾT QUẢ3D3D+
532419NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
247375NHÌ
350N
NHÌ
40TR
499321
007958BA
210N
BA
10TR
510265
376047
196224515832KK
100N

5TR
596940847720
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N