Thứ Sáu, 20/11/2020

KẾT QUẢ3D3D+
268488ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
301781NHẤT
350N
NHẤT
40TR
316913
752043NHÌ
210N
NHÌ
10TR
995976
470169
207642780154BA
100N
BA
5TR
967533048941
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N