Thứ Sáu, 20/11/2020

KẾT QUẢ3D3D+
268488NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
301781NHÌ
350N
NHÌ
40TR
316913
752043BA
210N
BA
10TR
995976
470169
207642780154KK
100N

5TR
967533048941
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N