Thứ Tư, 20/05/2020

KẾT QUẢ3D3D+
124457NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
694221NHÌ
350N
NHÌ
40TR
663591
506469BA
210N
BA
10TR
150295
793049
584574296613KK
100N

5TR
003634159565
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N